Return Fond Policy

Return and refund policy – The Cool Club

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de verzegeling van het shrinkwrap (plastic folie) door de consument wordt verbroken, vervalt het herroepingsrecht. Wanneer er om product geen shrinkwarpverzegeling aanwezig hoort te zijn dient de verpakking nog in de originele staat te zijn. Wanneer bij het ontvangen van het product de shrinkwarpverzegeling verbroken is, dient de consument de ondernemer hiervan binnen 3 werkdagen op de hoogte te stellen, anders vervalt het herroepingsrecht. Dit wordt, naast voorafgaande aan de koop in dit beleid, tevens bij de consument kenbaar gemaakt in de bevestigingsmail die de consument na het plaatsen van de bestelling ontvangt.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken kan de consument doen middels het contactformulier of het ‘Modelformulier voor ontbinden’. De consument ontvangt tevens na het plaatsen van de bestelling een link naar het ‘Modelformulier voor ontbinden’ in de bevestigingsmail. Deze dient de consument uit te printen en naar de ondernemer op te sturen. Tevens kan de consument een link naar dit formulier op thecoolclub.co terugvinden bij de notities in de rechterkolom, onder het kopje ‘Ruilen of retourneren?’.

Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Tevens zullen de verzendkosten (van de heenzending) vergoedt worden. De verzendkosten voor de terugzending zijn voor de consument. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.